KÜLTÜR POLİTİKASI VE KÜLTÜREL DİPLOMASİ GENÇ ARAŞTIRMACILAR KONFERANSI

Program


21 Ağustos 2020 – 1. Gün
09.30-10.00 Açılış Konuşmaları
10.00-12.30 1. Oturum – Uluslararası İlişkilerin Bir Aracı Olarak Kültür
Oturum Moderatörü: Prof. Dr. Ayhan Kaya
Oturum Tartışmacısı: Dr. Jonathan Vickery
Djamila Boulil - Herkes Bir Arada: Uluslararası Kültürel Değişimde Bir Sosyal Ağ Çalışması
Nouhad Khalifa - Devrim Sonrası Tunus’ta Kültür Politikasına Yeni Vurgular
Gülçin Balat - Kuzey Makedonya Türklerinde Nostalji ve Maddi Kültür İlişkisinin Kültürel Diplomasi Bağlamında İşlevleri Üzerine Bir İnceleme
Nadezhda Ponomarenko - Uluslararası Kültürel İlişkiler: Etki ve Değerlendirme
12.30 -13.00 Öğle Arası
13.00-15.00 2. Oturum - Kültürel Mirasın Yönetimi ve Paylaşımı
Oturum Moderatörü: Dr. Ayşe Ege Yıldırım
Oturum Tartışmacısı: Prof. Dr. Yonca Kösebay Erkan
Doğuş Coşar - Kayıp ya da Kazanç, Eski Halini Dönme ya da Modernizasyonda Uyum: Hasankeyf ve Göbeklitepe'nin Kültürel Miras Yönetimi Vakaları
Barbara Lovrinic - “Bir Fare Tıklamasıyla” Miras: Ağlara Bağlı Bellek ve Kütüphanelerin, Arşivlerin ve Müzelerin Kurumsal Kümeleşmesi
Ayça Bayrak - Avrupa Müze Forumu ve Türkiye
15.00-15.15 Ara
15.15-17.15 3. Oturum - Kültür Politikasının Yeni Aktörleri: Kentler
Oturum Moderatörü: Prof. Dr. Franco Bianchini
Oturum Tartışmacısı: Prof. Dr. Asu Aksoy
İsmail Tiryaki - Kültür Politikasının Uluslararası Ekonomis Politiği: İstanbul'da Devlet Kaynaklı ve Kredi Odaklı Kentsel Dönüşümün Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yaşam Üzerindeki Etkisinin Eleştirel Bir Analizi
Can Bulubay - İmar Barışının Kentsel Korumaya Yönelik Olumsuz Etkilerinin İstanbul Tarihi Yarımada Perspektifinden İncelenmesi
Özlem Örçen - UNESCO Yaratıcı Kentler Ağı ve Türkiye'deki Gastronomi Kentleri Üzerine Bir Değerlendirme: Gaziantep Örneği
17.15 - 17.30 Kapanış Konuşması
22 Ağustos 2020 – 2. Gün
09.15-09.30 Açılış Konuşması
09.30-12.30 4. Oturum - Bir Kültür Endüstrileri Vakası Olarak; Film
Oturum Moderatörü: Asst. Prof. Dr. Esra Yıldız
Oturum Tartışmacısı: Asst. Prof. Dr. Ebru Çiğdem Thwaites Diken
Valeri Donato - Netflix’te Çin’in Hikayesini Anlatmak: “A Love so Beautiful” ve “Meteor Garden” Vaka İncelemeleri
Taiwo Afolabi - Sömürge Sonrası Afrika’da Kültürel Performans ve Kültürel Diplomasiyi Yeniden Merkeze Alma: Nollywood’a Vaka İncelemesi
Naoures Rouissi - Arap Baharı Sonraı Önemli Film Festivallerinde Arap Filmlerini Programlamanın Zorlukları
12.30-13.00 Öğle Arası
13.00-15.00 5. Oturum - Tüm Formlarıyla Kültür ve Sanat
Oturum Moderatörü: Prof. Dr. Wolfgang Schneider
Oturum Tartışmacısı: Asst. Prof. Dr. Ninan Mihaljinac
İlknur Gümüş - Yaratıcı Kültür Endüstrilerinde Dijital Kültür Diplomasisi Bağlamında İçerik Üretimi
Zeynep Uğur - Kozmopolitanizmin Köklenmesi: İstanbul Fringe Festivali Örneği
Milan Dordevic - Görsel Sanatların Demokratikleşmesi: Yugoslav Öz Yönetimi Üzerine Vaka İncelemesi
Didem Ermiş - Pandemi Döneminde Sanatçıların Dayanıklılığı: Görsel Sanatlar Alanı
Jeff Poulin - Yaratıcı Nesli Anlamaya Doğru
15.00-15.30 Kapanış Konuşması

HAKKINDA


*Yeni tarihler açıklandı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Politikaları ve Kültürel Diplomasi UNESCO Kürsüsü tarafından düzenlenen Kültür Politikası ve Kültürel Diplomasi Genç Araştırmacılar Konferansı 21-22 Ağustos 2020 tarihlerinde online olarak düzenlenecektir.

2017 yılında kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Politikası ve Kültürel Diplomasi UNESCO Kürsüsü, uluslararası kültürel işbirliğini ve diyaloğu geliştirmeyi, kültürel ifadelerin çeşitliliğini korumayı ve teşvik etmeyi, katılımcı kültür politikaları yapımını desteklemek için kapasite artırıcı programlar üretmeyi ve bu alandaki mevcut uluslararası ağı desteklemeyi amaçlamaktadır. Hedefleri doğrultusunda Kültür Politikaları ve Yönetim Araştırma Merkezi (KPY) ile akademik çalışmalar yürütmekte ve Kültür Politikası Yıllığı'nı her yıl Türkçe ve İngilizce olarak yayımlamaktadır.

Konferansın Amaçları:

 • Akademik alanda kültürel çeşitliliğe dayalı kültür politikası ve kültürel diplomasinin tanınmasını sağlamak
 • Kültür politikası ve kültürel diplomasinin ana disiplinlerinde çalışan genç araştırmacıların araştırma bulgularını paylaşmalarını ve tartışmaya açmalarını sağlamak
 • Uluslararası bir paylaşım ve etkileşim platformu oluşturmak
 • Küresel Güney ve küresel Kuzey'den araştırmacıların ortak ilgi alanlarını belirlemek ve işbirliği fırsatları yaratmak

Uygunluk

Katılım, yüksek lisansını tamamlamış ya da doktora programlarına devam eden ulusal ve uluslararası araştırmacılara açıktır. Ortadoğu, Kuzey Afrika, Kafkasya ve Balkan bölgelerinden katılan adaylara öncelik verilecektir.

Bildiri Özetleri Gönderimi

Adayların akran değerlendirmesi için araştırma bilgilerini, bağlı oldukları kurum bilgisini, telefon ve e-posta adreslerini, özgeçmişlerini ve araştırma özetlerini (özetin uzunluğu referanslar hariç toplam 500 kelime olmalıdır) en geç 4 Mayıs 2020 tarihine kadar yrc@bilgi.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Her özet iki bilimsel komite üyesi tarafından değerlendirilecektir.

ODAKLANILAN KONULAR (KATILIM BUNLARLA SINIRLI DEĞİLDİR):


 • Kültür Politikası
 • Kültürel Diplomasi (ve Uluslararası İlişkiler)
 • Sanat ve Kültür Yönetimi
 • Kültürel Miras
 • Müze Çalışmaları
 • Kültürel Çeşitlilik
 • Telif Hakları ve Fikri Mülkiyet
 • Kültür Ekonomisi
 • Kültür Endüstrileri ve Yaratıcı Endüstriler
 • Kültür ve Sürdürülebilir Kalkınma
 • Şehirler ve Kültür

Panel konuları seçilen özetler doğrultusunda belirlenecektir. Konferansta sunulan bildiriler, Türkçe ve İngilizce bir kitap olarak yayımlanmak Konferans için oluşturulan bilimsel komite tarafından gözden geçirilecektir.

ÖNEMLİ TARİHLER


Bildiri Özeti Son Teslim Tarihi 10 Haziran 2020
Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanması 2 Temmuz 2020
Nihai Sunum Son Teslim Tarihi 29 Temmuz 2020
Konferans 21-22 Ağustos 2020
Nihai Bildiri Son Teslim Tarihi Açıklanacak
Konferans Yayını Açıklanacak

*Konferans, yaşanan olağanüstü gelişmeler nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni tarihler ve detaylar yakında açıklanacaktır.

*Devam etmekte olan Coronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle, Konferans Organizasyon Komitesi etkinliğin tarihlerini ve yerini değiştirme ve/veya erteleme haklarını saklı tutar. Tüm muhtemel değişiklikler, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Kültür Politikaları ve Kültürel Diplomasi UNESCO Kürsüsü ve konferans web sitesinin açıkladığı kanallarda ilan edilecektir.

Logo - UNvesco & uniTwin & İstanbul Bilgi Üniversitesi

Kültür Politikası ve Kültürel Diplomasi Genç Araştırmacılar Konferansı Organizasyon Komitesi

Bu konferans Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenmektedir.

ORGANIZASYON KOMİTESİ


...
Kürsü Başkanı Serhan Ada
...
Araştırma Görevlisi Adil Serhan Şahin
...
İdari Asistan Sedef Akalın
...
Araştırma Görevlisi Meltem Ezer
...
MA, Kültür Yönetimi, Öğrenci Ayşe Devecioğlu
...
MA, Kültür Yönetimi, Öğrenci Zeynep Yavuzcezzar
...
MA, Kültür Yönetimi, Öğrenci Tüten Akay
...
MA, Kültür Yönetimi, Öğrenci Alara Demirel

Bilimsel Komite


 • Doç. Dr. Serhan Ada
 • Prof. Dr. Asu Aksoy
 • Dr. Alper Akyüz
 • Dr. Janet Barış
 • Prof. Dr. Franco Bianchini
 • Dr. Melis Bilgin
 • Doç. Dr. Gökçe Dervişoğlu
 • Prof. Dr. Milena Dragicevic Sesic
 • Prof. Dr. Yonca Kösebay Erkan
 • Doç. Dr. Nevra Ertürk
 • Dr. Daniel Gad
 • Dr. Nuri Kara
 • Solmaz Karabaş
 • Prof. Dr. Ayhan Kaya
 • Dr. Funda Lena
 • Asst. Prof. Dr. Nina Mihaljinac
 • Prof. Dr. Nilüfer Nalçaoğlu
 • Prof. Dr. Ferhat Özgür
 • Dr. Gül Pulhan
 • Prof. Dr. Wolfgang Schneider
 • Doç. Dr. Özlem Sert
 • Sana Tamzini
 • Dr. Ebru Çiğdem Thwaites Diken
 • Prof. Dr. Aslı Tunç
 • Doç. Dr. Ayşe Uyduranoğlu
 • Doç. Dr. Deniz Ünsal
 • Assoc. Prof. Jonathan Vickery
 • Prof. Dr. Nurhan Yentürk
 • Dr. Ayşe Ege Yıldırım
 • Dr. Ege Yıldırım
 • Dr. Esra Yıldız
 • Doç. Dr. Şebnem Yücel

Sunumlar İngilizce ve Türkçe olarak gerçekleştirilecektir. Simültane çeviri yapılacaktır.